PERSUITNODIGING: studiedag Duaal Leren nu en in de toekomst

Persberichten   •   sep 18, 2018 12:10 CEST

Vlaanderen is in 2016 van start gegaan met het proeftraject duaal leren in het secundair onderwijs. Maar hoe ziet het duaal leren van morgen er uit? Het is geen geheim meer dat technologische ontwikkelingen een grote impact (zullen) hebben op zowel de arbeidsmarkt als op het onderwijslandschap.

Met 11 miljard kunnen we leren EN elitair EN toegankelijk maken

Blogposts   •   sep 18, 2018 08:52 CEST

De voorbije dagen werd veelvuldig gediscussieerd over de dalende kwaliteit van het onderwijs en het belang van het inclusieve karakter dat onderwijs moet vervullen. In veel van de discussies lijkt dat een hoge mate van kwaliteit en ambitie niet kan gepaard gaan met gelijke leerkansen voor iedereen. Steevast wordt het argument van middelen naar voor geschoven als de enige oplossing. 11 miljard wordt terecht uitgegeven aan een van de belangrijkste pijlers in een kenniseconomie maar waarom stelt niemand zich de vraag of die middelen niet eens anders moeten aangewend worden zeker als niet onderwijs maar levenslang Leren een van de belangrijkste uitdagingen wordt van de toekomst. Toch kan je met 11 miljard leren en Elitair en toegankelijk maken zodat je niet enkel gelijke kansen creëert maar ook het leerrendement voor eenieder verhoogt.

3 september gingen de schooldeuren weer open voor duizenden kleuters, scholieren en studenten in het kleuter, lager en secundair onderwijs. Tijdens het binnenlopen van de schoolpoorten werd al duchtig geschreven, getwitterd, over de laatste verschenen PISA resultaten, was er een mea culpa over het nivelleringsbeleid van de voorbije jaren en ging de term 6-jes cultuur weer vlot over de lippen. Ondertussen rijzen veelvuldig prive-initiatieven als paddenstoelen uit de grond en blijft ook de vraag voor GOK middelen groot. Al deze signalen lijken contradictorisch, nochtans zijn de uitgangspunten van deze verschillende opinies niet noodzakelijk tegenstrijdig. Jongeren die willen excelleren en waarvan ouders zoeken naar privescholen of ouders die ijveren voor middelen voor andere jongeren willen in essentie hetzelfde. Namelijk een traject op maat van hun kind die ervoor zorgt dat er maximaal rendement wordt nagestreefd. En dit is moeilijk in een klas waar voor iedereen aan het einde van de rit er voor alle onderdelen eenzelfde doel wordt vooropgesteld.

Leren toegankelijk maken

Hoewel het onmogelijk lijkt is het nog nooit zo evident geweest om leren gepersonaliseerd te maken én inclusie na te streven. Veel van de leermogelijkheden worden vandaag onderbenut. Het is zonde gezien de leergierigheid aangewakkerd kan worden door onder meer in te spelen op de methode waarmee iets aangeleerd wordt. Technologie biedt een brede waaier aan mogelijkheden. Denk maar aan virtual of augmented reality waardoor gesimuleerd kan geleerd worden en dit een eindeloos aantal keer. Ook de tegenwoordig zeer ontwikkelde MOOCs bieden veel mogelijkheden waardoor cursussen op een bepaald topic van verschillende topuniversiteiten plots voor iedere lerende toegankelijk wordt. Waarom gebruiken wij technologie niet om aan onze jongeren de beste cursussen ter wereld toegankelijk te maken?

Technologie kan zelfs ingezet worden om of learning opportunities te creëren. Stel bijvoorbeeld dat je verschillende opties krijgt van leermogelijkheden op basis van de competenties die je op een gegeven moment hebt en hierbij direct een opleidingstraject voorschotelt. Stel dat op basis van artificiële intelligentie technologie kan aangeven wanneer het beste moment is om de eigen competenties bij te benen of wanneer een lerende competenties aan het verliezen is?

En elitair maken

Terecht moet kwaliteit nagestreefd worden zeker in een land waarbij kennis een van de belangrijkste grondstoffen is. Het streven naar kwaliteit mag wel niet gelijkgesteld worden met het aanleren van competenties en vaardigheden door 1 specifieke context namelijk de scholen. Het erkennen van verschillende gelijkwaardige leeromgevingen is noodzakelijk. Met het duaal leren is al een belangrijke stap gezet. Hierbij wordt de werkgever als een leercontext gezien die net als een school vaardigheden aanleert en waarbij een gelijkwaardig diploma opgeleverd wordt als het voltijds onderwijs.

Op basis hiervan is het verwonderlijk dat het idee van end point assessment niet wijder verspreid is ingevoerd in Vlaanderen. Dit zou toelaten dat leerlingen en studenten via verschillende leerwegen, technieken, op een variërend tempo aan die eindproeven kunnen deelnemen en ondanks verschillenden leerwegen een gelijk diploma kunnen halen. Die nieuwe leerwegen kunnen bedacht worden door ‘onderwijsondernemers’ die nieuwe manieren van leren aanboren en uitdenken.

Dus laat ons niet blijven zeggen dat er een tekort is aan middelen voor onderwijs maar wel ervoor zorgen dat technologie kennis toegankelijk maakt, verschillende leerwegen toe te laten door een deel van het onderwijsbudget hiervoor te voorzien maar niet in te boeten aan kwaliteit door een systeem van end point assessment uit te denken. Alleen door die innovatie binnen te brengen in ons huidig onderwijssysteem kan je leren én toegankelijk én elitair maken.

De voorbije dagen werd veelvuldig gediscussieerd over de dalende kwaliteit van het onderwijs en het belang van het inclusieve karakter dat onderwijs moet vervullen. In veel van de discussies lijkt dat een hoge mate van kwaliteit en ambitie niet kan gepaard gaan met gelijke leerkansen voor iedereen. Steevast wordt het argument van middelen naar voor geschoven als de enige oplossing.

Lees meer »

De toekomst van leren is duaal, digitaal en internationaal

Persberichten   •   sep 18, 2018 08:19 CEST

De Nederlandse Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen slaan de handen in elkaar en zetten zich in voor het uitwerken van een duale opleidingsmobiliteit.

PERSUITNODIGING: De toekomst van leren is duaal, digitaal en internationaal

Persberichten   •   sep 14, 2018 14:37 CEST

Op 1 september 2018 is in België de aftrap gegeven voor het derde jaar duaal leren sinds het startschot werd gegeven door Minister Crevits en Minister Muyters in 2016. Vanaf dit schooljaar kunnen leerlingen kiezen uit meer dan 50 verschillende duale studierichtingen. Om van duaal leren een succesverhaal te maken, zet Syntra Vlaanderen zich als regisseur volop in op de samenwerking met diverse partners.

Voor het eerst wordt er door Syntra Vlaanderen een internationale samenwerkingsovereenkomst uitgewerkt met de Nederlandse Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Beide organisaties willen zich inzetten om grensoverschrijdende leertrajecten mogelijk te maken en te bevorderen voor en bij leerlingen in een beroepsopleiding en/of een duaal leren traject.

Gerrit Veneboer, directeur uitvoering SBB: “Een mooie stimulans in de bevordering van internationale mobiliteit van Vlaamse en Nederlandse studenten in het beroepsonderwijs"

Bruno Tindemans, CEO Syntra Vlaanderen: “De toekomst van leren is duaal digitaal en internationaal”

Een verdere toelichting op de samenwerking tussen SBB en Syntra Vlaanderen wordt op maandag 17 september 2018 gegevendoor Bruno Tindemans en Gerrit Veneboer.

Wanneer:maandag 17 september 2018 om 10h30

Locatie: Aertssen, Laageind 91, B-2940 Stabroek

Programma:

10h30 Aankomst
10h40 Welkomstwoord door firma Aertssen Visie op duaal leren vanuit de firma Aertssen
10h50 Speech Bruno Tindemans, CEO Syntra Vlaanderen
11h00 Speech Gerrit Veneboer, directeur uitvoering SBB
11h10 Afsluitend woord door Kurt De Wispelaere, teamverantwoordelijke werkplekbegeleiders SVL 
11h30 Bedrijfsbezoek firma Aertssen

Er wordt de mogelijkheid voorzien om de aanwezigen te interviewen. 

We hopen u daar te mogen verwelkomen.   We vragen u om uw aanwezigheid voor 16 september te bevestigen bij  lieselot.vandorpe@syntravlaanderen.be

Meer informatie:

Lieselot Vandorpe, projectleider innovatie, SYNTRA Vlaanderen 

Lieselot.vandorpe@syntravlaanderen.be , 0485 984 274 

Angelina van Weerdenburg, Strategisch Communicatieadviseur, SBB

a.vanweerdenburg@s-bb.nl, 0031 (0)6 25 743 949

Syntra Vlaanderen is een verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse Overheid, beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Het agentschap is een innovatief en inspirerend regieagentschap inzake duaal leren en ondernemersvorming in Vlaanderen. Syntra Vlaanderen wil via een sterk netwerk alle relevante spelers met elkaar verbinden, inspireren en zo kennis samenbrengen.

De visie op opleiden vertrekt vanuit de idee waarbij de lerende/ondernemer centraal staat en zijn eigen opleidingstraject in handen neemt om zich voor te bereiden op de wereld van morgen. Digitale technologie neemt hierbij een belangrijke plaats in. Het brengt de opleiding dichter bij de lerende (leren en begeleiden op afstand), maakt een flexibele manier van opleiden mogelijk (vb op het tempo van de lerende) en laat toe het totale opleidingstraject op te volgen vanuit verschillende invalshoeken.

De Nederlandse Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven en het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming-SYNTRA Vlaanderen slaan de handen in elkaar en zetten zich in voor het uitwerken een duale opleidingsmobiliteit.

Lees meer »

LAUNCH EVENT EdTech Community & Incubator Vlaanderen

Persberichten   •   jun 14, 2018 09:57 CEST

Stimuleren van innovatie en ondernemerschap door middel van leertechnologie

Innovatie en startups in de sectoren FinTech, HealthTech en MediaTech kregen de voorbije jaren reeds grote aandacht. Nu verschuift de focus naar leren en onderwijs. EdTech komt tegemoet aan de vraag om technologie in te zetten, zodat alle vormen van leren maximaal ondersteunt kunnen worden. Hoe kunnen we leren kunnen afstemmen op de 21ste eeuw. Een zeer actueel thema, zoals blijkt uit de panels van het GAN netwerk in Brussel. (https://twitter.com/mariannethyssen/status/1006868487481057287)

Wat is EdTech?
EdTech staat voor het gebruik van technologie om alle vormen van leren te ondersteunen. Het biedt een waaier aan mogelijkheden: van basiscursussen computergebruik of het inzetten van leerplatformen tot het inzetten van de nieuwste technologieën, zoals: AI en VR.EdTech stimuleert eveneens toepassing van gamificatie of het ontwikkelen van apps. Centraal bij deze producten, staat het ondersteunen, begeleiden, remediëren, faciliteren en stimuleren van leren en evolueren. Levenslang leren wordt immers een noodzaak voor de arbeidsmarkt en maatschappij van de 21steeeuw.

Missie van EdTech
EdTech richt zich op potentiële ondernemers. Het wil hen aanmoedigen en ondersteunen om ideeën verder uit te werken in deze veelbelovende sector. Met behulp van het ecosysteem en het ondersteunend netwerk kunnen startups sneller doorbreken en verder groeien en worden ze maximaal ondersteund in hun voorbereiding voor een traject binnen het imec.istart business accelerator programma, waarin ze coaching en financiële ondersteuning krijgen. Vervolgens worden de apps door EdTech gematched met het bedrijfsleven. Naast opstartende ondernemers legt EdConnect zich ik toe op begeleiding en matching van Corporate Venturing met betrekking tot levenslang leren.

EdTech Community & Incubator
Op 14 juni krijgen (pre)starters en startups de kans om s’middags gratis workshops te volgen, waarin ze hun idee kunnen concretiseren en/of antwoorden aangeboden krijgen op vragen omtrent financiering of juridische verankering. Het centraal thema waarrond de community wordt opgebouwd, is levenslang leren. In dit kader is er een keynote lecture verzorgt door Bruno Tindemans (CEO Syntra Vlaanderen). Duaal leren is een leerweg voor levenslang leren waarbij maximaal ingezet wordt op een persoonlijk leertraject. Technologie en co-creatie zijn twee belangrijke pijlers voor het uitrollen van trajecten afgestemd op de noden van de 21ste eeuw waarbij talent en competenties centraal staan.

Diversiteit
De diversiteit in het EdTech landschap, uit zich in de aanwezigheid van 12 geselecteerde Startups wiens meerwaarde ontegensprekelijk naar voor kwam. Drie van hen zijn laureaten van de wedstrijd Ideaal Duaal én 1/3 van de EdTech fouders aanwezig zijn vrouwen! Kazi, sCool, BookWidgets, KnowledgeFlow, Questi, Laborate, Forelo, Soulmade, Nextbook, MySkillCamp, Level21, Mobietrain

Syntra Vlaanderen wil uitgroeien tot een innovatief en inspirerend regieagentschap inzake duaal leren en ondernemersvorming in Vlaanderen. Het wil een thought leader zijn die via een sterk netwerk alle relevante spelers met elkaar verbindt en zo kennis samenbrengt. De visie op opleiden vertrekt vanuit een model waarbij de lerende/ondernemer centraal staat en zijn eigen opleidingstraject in handen neemt om zich voor te bereiden op de wereld van morgen. Digitale technologie neemt hierbij een belangrijke plaats in. Het brengt de opleiding dichter bij de lerende/ondernemer (leren en begeleiden op afstand), maakt een flexibele manier van opleiden mogelijk (op het tempo van de lerende) en laat toe het totale opleidingstraject op te volgen vanuit verschillende invalshoeken: de lerende, het bedrijf/de kmo, de docent.

Lees meer »

Persuitnodiging competentie- en verwachtingskloof

Persberichten   •   jun 06, 2018 13:36 CEST

Financiering onderwijs moet helemaal anders

Blogposts   •   mei 29, 2018 09:28 CEST

It's all about the money

Persberichten   •   mei 23, 2018 10:03 CEST

Afgelopen week stelde Voka de huidige financiering van het hoger onderwijs in vraag in de nationale pers. Het broodnodige debat inzake het herdenken van de huidige onderwijsfinanciering, is hiermee geopend. Er is ruimschoots aandacht besteed aan enerzijds: het aantal leerlingen per richting, anderzijds aan de nood voor meer innovatievere richtingen1. De kern van het debat bleef echter onaangeroerd. Welke andere financieringsmodellenzijnervoorhandenomons(hoger) onderwijsklaarte stomenvoorde 21steeeuw? Een potentiele oplossing ligt in het principe van componentenfinanciering. Hierbij wordt samenwerking gestimuleerd tussen diverse aanbieders. In het Verenigd Koninkrijk is er het principe: łlevyŃ, waarbij de return naar de arbeidsmarkt wordt gemaximaliseerd. Er zijn nog voorbeelden en varianten hierop denkbaar. Laat ons samenambitieuszijn en eenfinancieringsmodelvoor de21steeeuw voor hetonderwijsinstalleren.

Financiering als beleidsinstrument

Financiering is een heel krachtig beleidsinstrument. Het vormt een trigger om het gedrag van de ontvanger te stimuleren en in een bepaalde richting te sturen. Het Vlaamse onderwijs kent op dit moment een aanbiedersgerichte financiering. Een school krijgt subsidies voor het aanbieden van een volledig leertraject voor één leerling. De vraag is welk gedrag we hiermee stimuleren. Scholen hebben geen enkele stimulans om richtingen aan te bieden die gevraagd worden op de arbeidsmarkt. Zo stelde de VOKA-paper dat de huidigefinanciering hetaanbiedenvanSTEM-richtingenontraadt. De stimulans naar opleidingen van de toekomst wordt dus afgeremd. Dit is tragisch nieuws, gezien de snelheid waarmee onze jobs de komende jaren zullen veranderen en het belang dat leren (en vooral blijven leren) zal krijgen voor het op peil houden van onze kenniseconomie. Blijven we streven naar eenheidsworst en het afleveren van leerlingen die allemaal hetzelfde pakketje kennis en papiertje op zak hebben? Of mogen/moeten we wat ambitieuzer zijn?

Buitenlandse succesverhalen

In het buitenland vindt men alvast dat het anders kan. In 2017 werd in het Verenigd Koninkrijk de apprenticeships levy ingevoerd, een financiering waaraan bedrijven en overheid bijdragen in functie van toekomstige competenties die nodig zijn en waarmee leertrajecten binnen bedrijven georganiseerd kunnen worden. Deze vorm van financiering wordt door bedrijven ingezet om opleidingsverstrekkers de algemene vorming te laten aanbieden die parallel loopt aan het traject binnen bedrijven. In de praktijk komen de leerlingen zelfs amper op de schoolbanken aangezien een groot deel van de algemene vorming door online modules wordt aangeboden. Door deze vraaggerichte financiering zitten bedrijven in de drivers seat.

Rationalisatie van het onderwijsaanbod

Het is voor veel leerlingen en ouders niet vreemd dat exact dezelfde richting binnen een straal van 5 km door verschillende scholen wordt aangeboden. Rationalisatie in aanbod van opleidingen kan gemakkelijk gerealiseerd worden door een componentenfinanciering. Waarom moet één aanbieder alle financiering krijgen voor een volledig traject? Een ideaal leertraject bestaat immers uit diverse onderdelen: klassiek hoorcolleges, modules met e-learning, projectwerk, maar ook steeds vaker een component werkplekleren. Waarom niet financiering zo opzetten dat elke aanbieder gefinancierd kan worden voor een klein deel van het traject waarin die aanbieder gespecialiseerd is? Het voordeel zit niet enkel in de rationalisering van het aanbod, het stelt bovendien ook de lerende terug centraal.

Grote vraag naar nieuwe modellen

Sociale partners en enkele onderwijspartners zijn alvast klaar om na te denken over nieuwe modellen van financiering. Op 23 en 24 mei organiseert Syntra Vlaanderen, de regisseur in het nieuwe duaal leren, een studiereis naar het Verenigd Koninkrijk. Op het programma staan onder meer een bezoek aan enkele gerenommeerde Londense universiteiten, het pas opgerichte Institute for Apprenticeships, enkele bedrijven en een tech start-up die bedrijven en leerlingen oplossingen aanbiedt om duale leertrajecten te omkaderen. Wij zijn alvast ambitieus en zullen met de partners aan tafel zitten om financiering te herdenken richting modellen van de 21ste eeuw.

Syntra Vlaanderen wil uitgroeien tot een innovatief en inspirerend regieagentschap inzake duaal leren en ondernemersvorming in Vlaanderen. Het wil een thought leader zijn die via een sterk netwerk alle relevante spelers met elkaar verbindt en zo kennis samenbrengt. De visie op opleiden vertrekt vanuit een model waarbij de lerende/ondernemer centraal staat en zijn eigen opleidingstraject in handen neemt om zich voor te bereiden op de wereld van morgen. Digitale technologie neemt hierbij een belangrijke plaats in. Het brengt de opleiding dichter bij de lerende/ondernemer (leren en begeleiden op afstand), maakt een flexibele manier van opleiden mogelijk (op het tempo van de lerende) en laat toe het totale opleidingstraject op te volgen vanuit verschillende invalshoeken: de lerende, het bedrijf/de kmo, de docent.

Nood aan een onderwijsfinanciering van de 21ste eeuw

Lees meer »

Winnaars IdeaalDuaal 2018

Persberichten   •   mei 08, 2018 10:11 CEST

Duaal leren als win-win

Persberichten   •   apr 25, 2018 10:18 CEST

Met deze overeenkomst willen SYNTRA Vlaanderen en VDAB hun samenwerking in het kader van duaal leren structureel verankeren.

Uitgangspunt samenwerking: Win⁴
Samen willen we van duaal leren een volwaardige leerweg maken met een win-win voor diverse partijen, zoals geformuleerd in de conceptnota bis.

- Voor de leerling betekent dit: competentieontwikkeling (21e-eeuwse vaardigheden), een vorming tot een sterke persoonlijkheid, een concrete werkervaring, vertrouwdheid met de arbeidsmarkt en meer kansen op de arbeidsmarkt als werknemer of ondernemer.
- Voor de ondernemingen: een manier om gegeerde competenties en talenten van (potentiële) medewerkers te ontdekken, te ontwikkelen en te versterken. Het laat ondernemingen toe meer flexibel in te spelen op veranderende competenties op de arbeidsmarkt van morgen.
- Voor het onderwijs: een manier om werkplekleren sterk te integreren in dearbeidsmarktgerichte studierichtingen en zo op termijn te streven naar een opwaardering van het huidige stelsel leren en werken en andere vormen van beroepsgericht onderwijs.
- Voor de samenleving in z’n geheel: een betere afstemming van de competenties tussen onderwijs en arbeidsmarkt, meer gekwalificeerde jongeren, minder (jeugd)werkloosheid, meer werkgelegenheid, instroom van gegeerde competenties (cfr. knelpuntberoepen) die het economische leven bevorderen, een sterk functionerende arbeidsmarkt, ...

Pijlers samenwerking
SYNTRA Vlaanderen werkt volgens het principe van regie der regieën, waarbij het een breed netwerk van partners inzet. In het kader hiervan gaat SYNTRA Vlaanderen met VDAB een samenwerkingsovereenkomst aan in het kader van de werkcomponent van duaal leren, inzake volgende punten

- Opdracht 1: Een duurzaam netwerk van leerondernemingen uitbouwen om de kwantiteit te waarborgen
- Opdracht 2: Stimuleren en ondersteunen van partnerschappen (Vlaams, sectoraal, lokaal)
- Opdracht 3: Kaders en lijnen uitzetten mbt de werkplekcomponent en de werkplek als krachtige leeromgeving
- Opdracht 4: Instaan voor een globale monitoring
- Opdracht 5: Visie ontwikkelen rond de beleidskoers samen met de andere departementen en agentschappen  

Principes
- Beide organisaties bundelen de krachten rond duaal leren.
- Beide organisaties doen gezamenlijk aan visievorming (bv. rond duaal leren als middel voor levenslang leren...).
- Beide organisaties delen kennis rond verschillende aspecten van duaal leren en informeren elkaar over nieuwe ontwikkelingen (nieuwe partnerschappen, pilootprojecten, initiatieven...).
- Er is regelmatig afstemming tussen beide organisaties over de ondersteuning van VDAB aan duaal leren (infrastructuurdeling, redelijke aanpassingen...)

Werkwijze
- Om de contacten te stroomlijnen, overzicht te bewaren en de samenwerking op te volgen, stellen beide organisaties een Single Point of Contact (SPOC) aan als vast contactpersoon en aanspreekpunt.
- Jaarlijks concretiseren we de samenwerking in een operationeel plan met concrete acties die passen in de pijlers van de samenwerking. Dit operationeel plan bevat concrete acties, timing en indicatoren. Het wordt opgemaakt, opgevolgd en aangepast door beide organisaties.
- Beide organisaties zitten minstens 3 keer per jaar samen in een structureel overleg. Tijdens dit overleg wordt er, in lijn met bovenstaande principes, informatie en expertise gedeeld, afgestemd en het operationeel plan opgevolgd.
- Beide organisaties brengen jaarlijks gezamenlijk verslag uit aan het Vlaams Partnerschap Duaal leren over de samenwerking.

Syntra Vlaanderen wil uitgroeien tot een innovatief en inspirerend regieagentschap inzake duaal leren en ondernemersvorming in Vlaanderen. Het wil een thought leader zijn die via een sterk netwerk alle relevante spelers met elkaar verbindt en zo kennis samenbrengt. De visie op opleiden vertrekt vanuit een model waarbij de lerende/ondernemer centraal staat en zijn eigen opleidingstraject in handen neemt om zich voor te bereiden op de wereld van morgen. Digitale technologie neemt hierbij een belangrijke plaats in. Het brengt de opleiding dichter bij de lerende/ondernemer (leren en begeleiden op afstand), maakt een flexibele manier van opleiden mogelijk (op het tempo van de lerende) en laat toe het totale opleidingstraject op te volgen vanuit verschillende invalshoeken: de lerende, het bedrijf/de kmo, de docent.

Samenwerkingsovereenkomst 2018-2022 SYNTRA Vlaanderen en VDAB

Lees meer »

Komende evenementen 1 evenement

19 sep 09:00

Duaal Leren: Nu en in de toekomst

sep 19, 09:00 - 17:00 CEST
Auditorium Zeger Van Hee, College De Valk - Leuven

Over SYNTRA Vlaanderen

Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming

Het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen is het agentschap van de Vlaamse overheid dat een kwaliteitsvolle, innovatieve en arbeidsmarktgerichte competentieontwikkeling van jongeren en volwassenen verzekert en bevordert in functie van meer en sterker ondernemen in Vlaanderen. Het Agentschap treedt op als neutrale regisseur van de werkcomponent in duaal leren en faciliteert en ondersteunt de verschillende partners en partijen in dit veld. De doelstelling is om te voorzien in kwaliteitsvolle en duurzame werkplekken.

Adres

  • SYNTRA Vlaanderen
  • Kanselarijstraat 19
  • 1000 Brussel
  • België

Links