Leerlingen en studenten ontwerpen samen eerste evaluatie-app voor Duaal Leren

Persberichten   •   nov 09, 2018 13:00 CET

De HEAT-case illustreert een duale manama; een toepassing van duaal leren in het hoger onderwijs. Duaal leren vond ook al zijn weg naar het hoger onderwijs via de samenwerking tussen GO! talent en HOGENT. Zij werken samen een winnend idee uit van de wedstrijd IdeaalDuaal2018. Tony Coenjaerts van Trends Top haalde de toekomst van duaal leren recent nog aan in zijn reactie op de krappe arbeidsmarkt.

Europees kwaliteitskader voor buitenlandse stages op komst

Persberichten   •   nov 09, 2018 09:00 CET

De Université Paul-Valéry van Montpellier wil een Europees kwaliteitskader ontwerpen voor buitenlandse stages. Ze wil daarvoor de beste praktijkvoorbeelden uit het Erasmus+-programma gebruiken als startpunt. Om een ruim draagvlak te creëren, nodigt de universiteit alle voorstanders van praktijkgericht leren uit om mee te brainstormen tijdens de CEN-workshop op 9 november in Brussel.

DUAAL LEREN IN HET HOGER ONDERWIJS: INNO.COM STELT ALS EERSTE BEDRIJF MANAMA VOOR MET OVERHEIDSERKENNING

Persberichten   •   nov 07, 2018 15:49 CET

Inno.com is de eerste private onderneming in België die een manama-opleiding kon inrichten met een overheidserkenning en die dat succesvol doet via haar zusteronderneming IC Institute. De manama in Enterprise Architecture wordt in het HEAT-programma (Hands-on Enterprise Architect Training) gecombineerd met stagetrajecten en intensieve individuele coaching tot een nieuw duaal leertraject.

Duaal leren in het hoger onderwijs: de heat-case

Persberichten   •   nov 05, 2018 13:10 CET

Op maandag 5 november 2018 presenteren SYNTRA Vlaanderen, IC Institute en inno.com, met de steun van Agoria Vlaanderen, de unieke HEAT-case , een duale masteropleiding voor high potentials van verschillende leeftijden. Een doorgedreven samenwerking tussen opleidingsinstellingen en bedrijven staat daarbij centraal, waarbij het opleidingspro-fiel is ontstaan vanuit de noden op de arbeidsmarkt.

PERSUITNODIGING: Unieke HEAT-case als voorbeeld voor duaal leren in het hoger onderwijs

Persberichten   •   okt 31, 2018 11:40 CET

Op maandag 5 november 2018 presenteren SYNTRA Vlaanderen, IC Institute, inno.com en Agoria Vlaanderen de unieke HEAT-case, een duale masteropleiding voor high potentials van verschillende leeftijden. Een doorgedreven samenwerking tussen opleidingsinstellingen en bedrijven staat daarbij centraal, met een opleidingsprofiel gebaseerd op de noden van de arbeidsmarkt.

SYNTRA Vlaanderen verwelkomt de nieuwe raad van bestuur

Persberichten   •   okt 26, 2018 16:25 CEST

SYNTRA Vlaanderen, het Agentschap voor Ondernemersvorming van de Vlaamse overheid, verwelkomt vandaag vier onafhankelijke bestuurders voor de nieuwe raad van bestuur. Op 5 oktober 2018 keurde het Vlaams Parlement de benoeming goed van: Simon Gryspeert, Machteld Verbruggen, Katrien Dingemans en Filip De Cuyper. Zij worden vandaag ontvangen bij SYNTRA Vlaanderen.

Oproep tot leerzekerheid in tijden van digitalisering

Persberichten   •   sep 20, 2018 07:25 CEST

Digitalisering heeft een grote impact op de aard van de jobs. Welke jobs verdwijnen, veranderen of bijkomen is onduidelijk. Wat wel vaststaat, is dat iedereen zal moeten blijven leren: studenten, werknemers, werkgevers, freelancers, etc. Het benutten van het arbeidsmarktpotentieel kan enkel wanneer er voor iedereen leerzekerheid is.

Opleiden voor 1 job is niet meer aan de orde

Blogposts   •   sep 19, 2018 22:05 CEST

De impact van technologie op het aantal jobs is reeds bekend. Om optimaal te kunnen inspelen op het arbeidsmarktpotentieel, is het essentieel dat we inzetten op onderwijsinnovatie. Het is niet langer wenselijk om lerenden op te leiden voor 1 job. Er is een duidelijke vraag naar meer flexibilisering en vormgeving van leertrajecten om klaar te zijn voor een arbeidsmarkt in de 21ste eeuw.

PERSUITNODIGING: studiedag Duaal Leren nu en in de toekomst

Persberichten   •   sep 18, 2018 12:10 CEST

Vlaanderen is in 2016 van start gegaan met het proeftraject duaal leren in het secundair onderwijs. Maar hoe ziet het duaal leren van morgen er uit? Het is geen geheim meer dat technologische ontwikkelingen een grote impact (zullen) hebben op zowel de arbeidsmarkt als op het onderwijslandschap.

Met 11 miljard kunnen we leren EN elitair EN toegankelijk maken

Blogposts   •   sep 18, 2018 08:52 CEST

De voorbije dagen werd veelvuldig gediscussieerd over de dalende kwaliteit van het onderwijs en het belang van het inclusieve karakter dat onderwijs moet vervullen. In veel van de discussies lijkt dat een hoge mate van kwaliteit en ambitie niet kan gepaard gaan met gelijke leerkansen voor iedereen. Steevast wordt het argument van middelen naar voor geschoven als de enige oplossing. 11 miljard wordt terecht uitgegeven aan een van de belangrijkste pijlers in een kenniseconomie maar waarom stelt niemand zich de vraag of die middelen niet eens anders moeten aangewend worden zeker als niet onderwijs maar levenslang Leren een van de belangrijkste uitdagingen wordt van de toekomst. Toch kan je met 11 miljard leren en Elitair en toegankelijk maken zodat je niet enkel gelijke kansen creëert maar ook het leerrendement voor eenieder verhoogt.

3 september gingen de schooldeuren weer open voor duizenden kleuters, scholieren en studenten in het kleuter, lager en secundair onderwijs. Tijdens het binnenlopen van de schoolpoorten werd al duchtig geschreven, getwitterd, over de laatste verschenen PISA resultaten, was er een mea culpa over het nivelleringsbeleid van de voorbije jaren en ging de term 6-jes cultuur weer vlot over de lippen. Ondertussen rijzen veelvuldig prive-initiatieven als paddenstoelen uit de grond en blijft ook de vraag voor GOK middelen groot. Al deze signalen lijken contradictorisch, nochtans zijn de uitgangspunten van deze verschillende opinies niet noodzakelijk tegenstrijdig. Jongeren die willen excelleren en waarvan ouders zoeken naar privescholen of ouders die ijveren voor middelen voor andere jongeren willen in essentie hetzelfde. Namelijk een traject op maat van hun kind die ervoor zorgt dat er maximaal rendement wordt nagestreefd. En dit is moeilijk in een klas waar voor iedereen aan het einde van de rit er voor alle onderdelen eenzelfde doel wordt vooropgesteld.

Leren toegankelijk maken

Hoewel het onmogelijk lijkt is het nog nooit zo evident geweest om leren gepersonaliseerd te maken én inclusie na te streven. Veel van de leermogelijkheden worden vandaag onderbenut. Het is zonde gezien de leergierigheid aangewakkerd kan worden door onder meer in te spelen op de methode waarmee iets aangeleerd wordt. Technologie biedt een brede waaier aan mogelijkheden. Denk maar aan virtual of augmented reality waardoor gesimuleerd kan geleerd worden en dit een eindeloos aantal keer. Ook de tegenwoordig zeer ontwikkelde MOOCs bieden veel mogelijkheden waardoor cursussen op een bepaald topic van verschillende topuniversiteiten plots voor iedere lerende toegankelijk wordt. Waarom gebruiken wij technologie niet om aan onze jongeren de beste cursussen ter wereld toegankelijk te maken?

Technologie kan zelfs ingezet worden om of learning opportunities te creëren. Stel bijvoorbeeld dat je verschillende opties krijgt van leermogelijkheden op basis van de competenties die je op een gegeven moment hebt en hierbij direct een opleidingstraject voorschotelt. Stel dat op basis van artificiële intelligentie technologie kan aangeven wanneer het beste moment is om de eigen competenties bij te benen of wanneer een lerende competenties aan het verliezen is?

En elitair maken

Terecht moet kwaliteit nagestreefd worden zeker in een land waarbij kennis een van de belangrijkste grondstoffen is. Het streven naar kwaliteit mag wel niet gelijkgesteld worden met het aanleren van competenties en vaardigheden door 1 specifieke context namelijk de scholen. Het erkennen van verschillende gelijkwaardige leeromgevingen is noodzakelijk. Met het duaal leren is al een belangrijke stap gezet. Hierbij wordt de werkgever als een leercontext gezien die net als een school vaardigheden aanleert en waarbij een gelijkwaardig diploma opgeleverd wordt als het voltijds onderwijs.

Op basis hiervan is het verwonderlijk dat het idee van end point assessment niet wijder verspreid is ingevoerd in Vlaanderen. Dit zou toelaten dat leerlingen en studenten via verschillende leerwegen, technieken, op een variërend tempo aan die eindproeven kunnen deelnemen en ondanks verschillenden leerwegen een gelijk diploma kunnen halen. Die nieuwe leerwegen kunnen bedacht worden door ‘onderwijsondernemers’ die nieuwe manieren van leren aanboren en uitdenken.

Dus laat ons niet blijven zeggen dat er een tekort is aan middelen voor onderwijs maar wel ervoor zorgen dat technologie kennis toegankelijk maakt, verschillende leerwegen toe te laten door een deel van het onderwijsbudget hiervoor te voorzien maar niet in te boeten aan kwaliteit door een systeem van end point assessment uit te denken. Alleen door die innovatie binnen te brengen in ons huidig onderwijssysteem kan je leren én toegankelijk én elitair maken.

De voorbije dagen werd veelvuldig gediscussieerd over de dalende kwaliteit van het onderwijs en het belang van het inclusieve karakter dat onderwijs moet vervullen. In veel van de discussies lijkt dat een hoge mate van kwaliteit en ambitie niet kan gepaard gaan met gelijke leerkansen voor iedereen. Steevast wordt het argument van middelen naar voor geschoven als de enige oplossing.

Lees meer »

Over SYNTRA Vlaanderen

Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming

Het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen is het agentschap van de Vlaamse overheid dat een kwaliteitsvolle, innovatieve en arbeidsmarktgerichte competentieontwikkeling van jongeren en volwassenen verzekert en bevordert in functie van meer en sterker ondernemen in Vlaanderen. Het Agentschap treedt op als neutrale regisseur van de werkcomponent in duaal leren en faciliteert en ondersteunt de verschillende partners en partijen in dit veld. De doelstelling is om te voorzien in kwaliteitsvolle en duurzame werkplekken.

Adres

  • SYNTRA Vlaanderen
  • Kanselarijstraat 19
  • 1000 Brussel
  • België

Links