Volg SYNTRA Vlaanderen

Europees kwaliteitskader voor buitenlandse stages op komst

Persbericht   •   nov 09, 2018 09:00 CET

Vandaag organiseert het SPRINT-project (Standardize best PRactices about INTernships) de CEN-workshop kick-offmeeting in Brussel.

De Université Paul-Valéry van Montpellier wil een Europees kwaliteitskader ontwerpen voor buitenlandse stages. Ze wil daarvoor de beste praktijkvoorbeelden uit het Erasmus+-programma gebruiken als startpunt. Om een ruim draagvlak te creëren, nodigt de universiteit alle voorstanders van praktijkgericht leren uit om mee te brainstormen tijdens de CEN-workshop op 9 november in Brussel.

Grote steun vanuit bedrijfswereld

Een populaire manier om de integratie van jongeren op de arbeidsmarkt te vergemakkelijken is via (buitenlandse) stages. De Franse universiteit wil ervoor zorgen dat die stages, naast talrijk, ook kwaliteitsvol zijn; en daarvoor is een gestandaardiseerd Europees kwaliteitskader nodig. Het initiatief kan rekenen op grote steun vanuit de bedrijfswereld. Zo heeft het GAN-netwerk (Global Apprenticeship Network), met o.m. The Adecco Group, Microsoft, Nestle en Colruyt Group, alvast bevestigd dat zij mee gaan nadenken over dat standaardiseringsproces.

Vlaamse overheid is enthousiast

Ook de Vlaamse overheid is enthousiast, meer bepaald het Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen vanuit zijn rol als neutrale regisseur van de werkcomponent binnen duaal leren, waarbij leren op de werkplek en in een opleidingsinstelling elkaar verrijken. Sinds 2017 is daar ook een internationaal project aan verbonden: Erasmus Duaal, wat duaal lerenden de kans geeft om deel te nemen aan een buitenlandse werkstage van twee weken. Een gestandaardiseerd Europees kwaliteitskader kan SYNTRA Vlaanderen dus alleen maar aanmoedigen, vanuit zijn eigen streven naar kwalitatieve (buitenlandse) werkervaringen. De definitieve versie van het kwaliteitskader zou klaar moeten zijn tegen eind 2019.

Syntra Vlaanderen is een verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse Overheid, beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Het agentschap is een innovatief en inspirerend regieagentschap inzake duaal leren en ondernemersvorming in Vlaanderen. Syntra Vlaanderen wil via een sterk netwerk alle relevante spelers met elkaar verbinden, inspireren en zo kennis samenbrengen.

De visie op opleiden vertrekt vanuit de idee waarbij de lerende/ondernemer centraal staat en zijn eigen opleidingstraject in handen neemt om zich voor te bereiden op de wereld van morgen. Digitale technologie neemt hierbij een belangrijke plaats in. Het brengt de opleiding dichter bij de lerende (leren en begeleiden op afstand), maakt een flexibele manier van opleiden mogelijk (vb op het tempo van de lerende) en laat toe het totale opleidingstraject op te volgen vanuit verschillende invalshoeken.

Bestanden in de bijlage

PDF-document Word-document