Volg SYNTRA Vlaanderen

Levenslang en duaal leren vinden elkaar in het eerste boek 'leren duaal leren'

Persbericht   •   feb 25, 2018 14:26 CET

Het nieuwe opleidingssysteem Duaal Leren staat volop in de belangstelling. Op maandag 5 maart werd het eerste boek over duaal leren voorgesteld in het Vlaams Parlement. De titel łLeren duaal lerenŃ is veelzeggend: het systeem duaal leren is nog volop in beweging en daaruit kan dus nog veel geleerd worden én het gaat over een nieuwe manier van leren en opleiden. Duaal en levenslang leren bundelen in één boek leek de perfecte match.

Vijf sleutelementen voor levenslang en duaal leren

Wanneer technologische innovatie met grote snelheid op ons afkomt, is het noodzakelijk continu over de juiste competenties te beschikken. In het boek łLeren duaal lerenŃ vormen vijf elementen de rode draad om dit waar te maken. Sleutelwoorden zijn daarom levenslang, op maat en digitaal,. De omkadering van het systeem moet via co-creatie gebeuren: zowel financieel als beleidsmatig. Zo moeten opleidingsinstellingen net financieel gestimuleerd worden samen te werken. Op beleidsvlak is het nodig dat de diverse stakeholders binnen onderwijs- en werkpartners het gemeenschappelijk doel nastreven en duaal leren vanuit deze dynamiek tot een hoger niveau tillen. łOnderzoek toont aan dat landen met een sterk uitgebouwd duaal systeem een leerhouding ontwikkelen die voor de rest van de loopbaan behouden blijft. Hierdoor worden vernieuwingen snel opgepikt aldus Vickie Dekocker, teamverantwoordelijke innovatie bij SYNTRA Vlaanderen en mede-auteur van het boek.

Syntra Vlaanderen wil uitgroeien tot een innovatief en inspirerend regieagentschap inzake duaal leren en ondernemersvorming in Vlaanderen. Het wil een thought leader zijn die via een sterk netwerk alle relevante spelers met elkaar verbindt en zo kennis samenbrengt. De visie op opleiden vertrekt vanuit een model waarbij de lerende/ondernemer centraal staat en zijn eigen opleidingstraject in handen neemt om zich voor te bereiden op de wereld van morgen. Digitale technologie neemt hierbij een belangrijke plaats in. Het brengt de opleiding dichter bij de lerende/ondernemer (leren en begeleiden op afstand), maakt een flexibele manier van opleiden mogelijk (op het tempo van de lerende) en laat toe het totale opleidingstraject op te volgen vanuit verschillende invalshoeken: de lerende, het bedrijf/de kmo, de docent.