Volg SYNTRA Vlaanderen

Persuitnodiging competentie- en verwachtingskloof

Persbericht   •   jun 06, 2018 13:36 CEST

Beste journalist, 

Wanneer het over de arbeidsmarkt gaat, dan ligt de focus steeds op de War for Talent en de mismatch tussen de competenties die werkgevers nodig hebben en de competenties aanwezig op de arbeidsmarkt en afgeleverd door scholen. Er is echter naast deze competentiekloof een kloof die minstens zo belangrijk is en ernstig wordt onderschat: de verwachtingskloof. 

Het internationale marktonderzoeksbureau Gallup geeft reeds langer aan dat omwille van de verwachtingskloof 1 op de 2 starters binnen het jaar al uitkijkt naar ander werk. Voor het eerst zijn er nu cijfers die aangeven hoe diep die kloof is in Vlaanderen. 

Kazi, Agoria, HR Tech Valley, VDAB, Syntra Vlaanderen, Sweco, Microsoft, Thomas More en Student.be nodigen u graag uit voor de persconferentie waarop we deze Vlaamse cijfers zullen voorstellen en toelichten vanuit het standpunt van werkgevers, starters, onderwijsinstellingen en arbeidsmarkt-experts. Daarnaast lanceren we ook de ͞Witte Raaf-check͟, een online instrument voor Vlaamse werkgevers om op voorhand de eigen verwachtingen af te toetsen met die van hoogopgeleide technologische starters, een van de grootste knelpunten op de hedendaagse arbeidsmarkten. 

Datum: Dinsdag 12 juni 

Plaats: Agoria Brussel (Bluepoint), August Reyerslaan 80, 1030 Brussel

Tijd: 10u– 11u30 

Sprekers:Agoria, werkgeversfederatie v.d. technologische industrie – Jeroen Franssen, Lead Expert Talent & Labour Market Kazi - Nikolaas Bellens, CEO HR Tech Valley – Jochen Bessemans, Community Manager Sweco – Davy Bollansee, HR Business Partner Student.be – Florence Loumaye, Partner Thomas More – Karel Van Roy, Algemeen Directeur Antwerpen-Mechelen Syntra Vlaanderen – Bruno Tindemans, CEO VDAB – Fons Leroy, Afgevaardigd bestuurder Microsoft – Dirk Kooreman, Manager & Evangelist 

Wij kijken uit naar uw aanwezigheid en staan graag klaar om uw vragen te beantwoorden. Persoonlijke interviews kunnen op afspraak aansluitend ingepland worden. Contactinformatie: Nikolaas Bellens - CEO Kazi NV - nikolaas.bellens@kazi.be - Tel: +32 473 24 09 04

Syntra Vlaanderen wil uitgroeien tot een innovatief en inspirerend regieagentschap inzake duaal leren en ondernemersvorming in Vlaanderen. Het wil een thought leader zijn die via een sterk netwerk alle relevante spelers met elkaar verbindt en zo kennis samenbrengt. De visie op opleiden vertrekt vanuit een model waarbij de lerende/ondernemer centraal staat en zijn eigen opleidingstraject in handen neemt om zich voor te bereiden op de wereld van morgen. Digitale technologie neemt hierbij een belangrijke plaats in. Het brengt de opleiding dichter bij de lerende/ondernemer (leren en begeleiden op afstand), maakt een flexibele manier van opleiden mogelijk (op het tempo van de lerende) en laat toe het totale opleidingstraject op te volgen vanuit verschillende invalshoeken: de lerende, het bedrijf/de kmo, de docent.