Volg SYNTRA Vlaanderen

PERSUITNODIGING: studiedag Duaal Leren nu en in de toekomst

Persbericht   •   sep 18, 2018 12:10 CEST

Jobs veranderen inhoudelijk of verdwijnen. Nieuwe jobs komen erbij. Het leren zal steeds flexibeler, informeler en bestendiger worden. Gegeven deze context willen we tijdens onze studiedag van 19 september vooruitkijken, naar het duaal leren van morgen. Hoe kan digitalisering ingezet worden in het duaal leren? Wat verwachten we van jongeren op vlak van arbeidsrijpheid? Op welke competenties leggen we de focus in duaal leren? Aan welke voorwaarden moet een werkplek voldoen? Zal duaal leren zich beperken tot het secundair onderwijs? Hoe kan duaal leren ingezet worden om een cultuur van levenslang leren te creëren?

Deze en vele andere vragen komen aan bod tijdens onze studiedag in Leuven. De studiedag is een gezamenlijk evenement van SYNTRA Vlaanderen en het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) van de KU Leuven en gaat door in Auditorium Zeger Van Hee, College De Valk in Leuven. Academische sprekers zullen beleidsmakers, onderzoekers en praktijk prikkelen met prangende vragen over duaal leren. We sluiten de studiedag af met een levendig paneldebat, onder leiding van Bert Smits. Hier vindt u meer informatie over de studiedag en inschrijving. We hopen u in Leuven op 19 september te kunnen verwelkomen.

--- 

Voor journalisten wordt de mogelijkheid voorzien voor een 1 op 1 interview met keynotespeaker: prof. dr. Richard Desjardins (UCLA). 

Het volledig programma van de studiedag kan u terugvinden in de bijlage van dit bericht. 

Syntra Vlaanderen is een verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse Overheid, beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Het agentschap is een innovatief en inspirerend regieagentschap inzake duaal leren en ondernemersvorming in Vlaanderen. Syntra Vlaanderen wil via een sterk netwerk alle relevante spelers met elkaar verbinden, inspireren en zo kennis samenbrengen.

De visie op opleiden vertrekt vanuit de idee waarbij de lerende/ondernemer centraal staat en zijn eigen opleidingstraject in handen neemt om zich voor te bereiden op de wereld van morgen. Digitale technologie neemt hierbij een belangrijke plaats in. Het brengt de opleiding dichter bij de lerende (leren en begeleiden op afstand), maakt een flexibele manier van opleiden mogelijk (vb op het tempo van de lerende) en laat toe het totale opleidingstraject op te volgen vanuit verschillende invalshoeken.

Bestanden in de bijlage

PDF-document