Volg SYNTRA Vlaanderen

Vlaams Partnerschap Duaal Leren: een eerste verdienstelijk jaar achter de rug!

Persbericht   •   sep 28, 2017 14:17 CEST

Met de lancering van het decreet op 10 juni 2016 vorig jaar tot ͚Regeling van bepaalde aspecten van een alternerende opleiding͛ werd ook in de oprichting van het Vlaams Partnerschap Duaal Leren en de Sectorale partnerschappen voorzien.. Het Vlaams Partnerschap Duaal Leren is samengesteld uit alle relevante werk- en onderwijspartners en stond onder voorzitterschap van Prof. dr. Luc Sels.

Het Vlaams Partnerschap heeft diverse bevoegdheden volgens hogergenoemd decreet, waarvan de erkenning van werkplekken een belangrijke taak is. Hiervoor kan het Vlaams Partnerschap Duaal Leren een samenwerkingsovereenkomst aangaan met een Sectoraal Partnerschap. Op die manier werden reeds 13 sectorale partnerschappen opgericht en kon vlak voor de zomer de 10000ste erkende werkplek gevierd worden. Als sluitstuk van het eerste werkingsjaar werd daarom een rapport opgemaakt met een overzicht van de belangrijkste cijfers en feiten.

Peter Van der Hallen (Adviseur Vlaams ACV) zetelt in het Vlaams Partnerschap Duaal Leren en beaamt de positieve samenwerking binnen het partnerschap :͞Samen met alle stakeholders maken we binnen dit Vlaams Partnerschap van duaal een goed verhaal. De ruwbouw van de campus Duaal Leren is klaar. Nu nog zorgen dat de binnenhuisinrichting goed loopt͟. Vanuit de onderwijskoepel van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen klinkt het als volgt: ͞Laten we hopen dat duaal leren geen toastje confituur blijkt te zijn. Bij het vallen ligt de confituur immers steevast van onderen...͟, aldus Eddy Van Autreve.

Momenteel wordt werk gemaakt van de planning van de activiteiten voor het tweede werkingsjaar. Jonas De Raeve (VOKA) stelt dat de ambities opnieuw hoog zijn: ͞Met een ambitieus inhoudelijk programma kunnen we als Vlaams Partnerschap een duidelijke toekomstvisie rond duaal leren ontwikkelen en hiermee nog sterker op het beleid wegen. Het Vlaams Partnerschap is het ideale platform hiervoor omdat het alle partners samenbrengt. De sectorale partnerschappen moeten hun opgebouwde expertise gebruiken om werkplekken te blijven begeleiden. Uit het jaarrapport blijkt dat ze dit reeds succesvol doen. Daarnaast moeten we, als duaal leren breed uitgerold wordt, werken aan alternatieve partnerschappen zodat alle werkplekken kwalitatief ondersteund worden.͟

Syntra Vlaanderen wil uitgroeien tot een innovatief en inspirerend regieagentschap inzake duaal leren en ondernemersvorming in Vlaanderen. Het wil een thought leader zijn die via een sterk netwerk alle relevante spelers met elkaar verbindt en zo kennis samenbrengt. De visie op opleiden vertrekt vanuit een model waarbij de lerende/ondernemer centraal staat en zijn eigen opleidingstraject in handen neemt om zich voor te bereiden op de wereld van morgen. Digitale technologie neemt hierbij een belangrijke plaats in. Het brengt de opleiding dichter bij de lerende/ondernemer (leren en begeleiden op afstand), maakt een flexibele manier van opleiden mogelijk (op het tempo van de lerende) en laat toe het totale opleidingstraject op te volgen vanuit verschillende invalshoeken: de lerende, het bedrijf/de kmo, de docent.

Opmerkingen (0)

Opmerking toevoegen

Opmerking

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's Privacy Policy.